Заборавете на болката

 

  • Новата потпора за грбот

Болката во грбот е се уште број еден проблем кај целокупното население. Без разлика на старосната граница, подеднакво се погодени и младите и старите. Стресот, болката во долниот дел од грбот се најчести жалби кај повеќто. Со текот на времето оваа болка прераснува во хронично заболување каде подоцна дури се откажуваат од било како справување со истата,бидејќи нели ХРОНИЧНО заболување е тоа.Но повеќе не мора да биде така, за вас имам едно решени и се вика BODYTEC.

 

  • Oпуштено наместо стресно

BODYTEC започнува каде традиционалната метода застанува.Како што знаеме болката во грбот е резултат на не доволно активирање на голем број мускули, кои се активираат само со определени вежби. Е сега конвенционалниот начин на вежбање многу тешко стигнува до нив, понекогаш и невозможно, и тука настапува BODYTEC со помош на импулсите кои се пуштаат до тешко достапните мускули ги зајакнува и како што повеќето од студиите покажуват дека болката се намалила и исчезнала кај 88% од пациентите.

 

 

  • Зајакнување во секој поглед

Придобивките за здравјето не се само подобрување на болката во грбот,тие се докажуваат и со следниве факти кои се земени од последните истражувања:

  • На 88% од испитаниците болката им се намаилиа за 80%.
  • Повеќе од  40% од испитаниците на почетокот се жалеле на болки, по само 6 недели третман оваа бројка се намалила на 4%.
  • Хроничната болка исчезнала кај 44%.
  • Кај 90% голем број од испитаниците освен исчезнување на болката било забележано подобрување на расположението, виталност и елан.
  • Типичните болки на кои се жалеле пациентите добиени од (подигнување на тешки товари, тешка физичка работа, спорт, неправилно движење) биле подобрени за 30%.

Може со сигурност да се каже дека е БРОЈ 1, кога станува збор за борба против секојдневната болка.

 

Извор:University of Bayreuth (Boeckh-Behrens/Vatter 2003, Boeckh-Behrens/Walz/Niewoher 2003, Boeckh-Behrens/Sebelefsky/Grutzmacher 2002, Boeckh-Behrens/Stotzel/Benner 2003)

 

 

 

 

  

33

 

 

44

 

 

55

 

Contact

Адреса:

ул.11 Октомври бр.86 лок.15
Скопје 1000
Македонија

Контакт:

info@bodytec.mk
http://www.bodytec.mk
Тел: 071 546 299

Тел:  02 313 2007