Добрите страни на EMS

 

Во последно време ЕМS почна да зема се поголем зaмав во фитнес светот а следниве истражување ќе ве уверат и зошто:

  • Дефинирање на мускулот и зголемување на издржливоста

BODYTEC ја користи електричната стимулација за поголема контракција на мускулот, со ова на различен дел од телото може да се котрахира различен мускул со различен интензитет, па така во зависност од вашата потреба со изготвување на разлчна пограма добивата дефиниција на муслулот и зголемување на издржливоста. Ова се потврдува и со истражувањето од Bayreuth University и German Sports University дека користењето на ЕМпри вежбање дава 18 пати подобри резултати од конвенционалниот начин на вежбање во фитнес теретана.

 

  • Зголемена максималната издржливост за краток период

Со помош на ЕМS се добива зголемување на максималната издржливост за многу краток период, всушност научно е докажано дека за само 20 минути со EMS  се заменуваат 3 тренинзи од по 90 минути конвенционално вежбање со средна тежина, што гледаме дека заштедува дополнително време а дава загарантиран резултат.

 

  • EMS е одлична за вашите зглобови

Како што ни е веќе познато една од причините за одсуство од вежбање е болката во зглобовите, епа ние за вас имаме одлична вест. EMS е одлична за подобрување на неурамнотеженоста на мускулните зглобови, бидејќи интензитетот на вежбањето се врши со зголемување на електричните стимулаци, додека пак конвенционалниот начин на зголемување на интензитет на вежбање се врши со подигнување на поголема тежина, со трчање, скокање што би предизвикало замор и повреди доколку не се постави правилно положбата на телото при вежбање. Со тоа уште еднаш се докажува дека ЕМе одличен за оние кои имаат проблематични зголобoви.

Повеќето од луѓето страдаат од мускулната неурамнотеженост во грбот од каде потекнуваат сите болки при движењето.Со користење на ЕМS методот се наведува вашата област на појавување на болката и се работи на стимулација на тој дел од телото со цел да се подобри и зајакне таа група на послаби мускулни групи за да се врати урамнотеженоста. Ова мускулна слабост се појавува како резултат на недостатокот од секојдневно движење, неправилно седење во текот на денот, што верувајте со употреба на ЕМметодот има видни резултати.

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

Contact

Адреса:

ул.11 Октомври бр.86 лок.15
Скопје 1000
Македонија

Контакт:

info@bodytec.mk
http://www.bodytec.mk
Тел: 071 546 299

Тел:  02 313 2007