Студии како доказ за ефектите од ЕМС

 

Клинички студии како доказ за ефектите од електричната стимулација на мускулите (EMS)

Во денешно време ЕМС е препознатлива како техника чии ефект го имаат докажано повеќе студии. Некои од студиите се направени заедно во партнерство со COMPEX, а биле испитувани кандидат од различни свери во општеството, од професионални спортисти до најобични индивидуи. Се постигнале до следниве резултати:

 

 

Gondin et al., European Journal of Applied Physiology, Oct 2011, Vol. 111(10), pp.2473-87.

Со ЕМС тренингот  кај двете групи била забележана зголемена сила во мускулите.
Исто така кога ЕМС тренингот би се искомбинирал со рандом динамични вежби би се добило зголемување на перформансите на одредена вештини , како што се подобрување на одразот и експлозивноста на мускулите.
Ова Француско истражување главн се базира за дејството на ЕМС како на обични индивидуи така и на професионални спортисти.
Вежбањето со ЕМС игра голема улога кога станува збор за професионални спортисти, бидејќи само со овој тип на вежбање може за пократок временски период да се активираат брзите мускулни влакна (рефлексните) кои се смета дека се активираат за многу долг период со конвенционалниот начин на вежбање. Со други зборови за пократок период се активира експлозвноста на мускулот кај било кој сортист со помош на ЕМС.
Исто така како алатка се користи кога за пократок временски период за експлозивност и сила на мускуло и вооедно може да се комбинира со различни типови на вежби што дополнително го мотивира спортистот.Во самите студии авторите докажуваат со видливи докази дека ЕМС тренингот  е релевантна и ефективна алатка за здобивањ на сила на мускулите како и легелна компонента а го има ефектото како допинг.

 

 

Ефектите од ЕМС тренинг и гимнастичарски тренинг кај тинејџерки.

Тренингот за сила е прилично важен дел во гимнастиката поради експолизвноста на мускулот во вежбите.Па така 16 гимнастичарки биле поделени на две групи и тоа на оние кои имале само тренинзи гимнастика и оние кои имале комбинирано тренинзи гимнастика и тренинзи со ЕМС.Во оваа Француска студија, вежбањето со ЕМС имало за цел да се истражи каков ефект би се постигнал за 6 недели, во однос на силата на мускулот како и на подобрување на изведување на скоковите односно експлозивноста на мускулот.По три недели групата која имала комбинирани тренинзи покажала значително подобрување на силата на мускулот како и на силата на колената, додека другата група не покажала никакви подобрувања. Подобрувањето во скоковите останале исти дури еден месец по завршувањето со ЕМС вежбањето.По оваа истражување научниците предложиле воведување на ЕМС тренингот на кратки серии на младите  девојки коии тренираат гимнастика како за зголемување на силата и експлозивноста така и за подобрување и зајакнување на коленета.

 

                                           

Contact

Адреса:

ул.11 Октомври бр.86 лок.15
Скопје 1000
Македонија

Контакт:

info@bodytec.mk
http://www.bodytec.mk
Тел: 071 546 299

Тел:  02 313 2007